ADVERTISEMENT FROM GOOGLE

unicode to preeti, preeti to unicode converter


Unicode Converter
Nepali font text-box (Use Preeti)
तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्: 

Unicode text-box
माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस् : 


युनिकोडलाई प्रीति फन्टमा बदल्न माथीको बटनमा क्लिक गर्नूस ।

Copyright © 2010 All rights reserved at - Unicode Type / Preeti TO Uunicode Converter .